Niniejsza strona internetowa opracowana została z zachowaniem najwyższej staranności i będzie regularnie aktualizowana. Koppert Biological Systems nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z ewentualnymi nieścisłościami i/lub niezgodnościami występującymi na stronie. Koppert Biological Systems nie ponosi także odpowiedzialności za uszkodzenie sprzętu lub oprogramowania komputerowego, wirusy, inne niedogodności i/lub stratę czasu w związku z korzystaniem z niniejszej strony.
Użytkownik winien upewnić się, czy dane organizmy dopuszczone zostały do stosowania w danym kraju/ na danym obszarze.

Zawartość niniejszej strony, w tym także elementy graficzne i fotografie, pozostają własnością Koppert Biological Systems i są chronione prawem autorskim, o ile nie wskazano inaczej.
Żaden fragment niniejszej strony nie może być reprodukowany i/lub publikowany w jakiejkolwiek formie, ani jakąkolwiek metodą (druk, kserokopia, mikrofilm, forma cyfrowa lub inna) bez uprzedniego uzyskania zgody Koppert Biological Systems w formie pisemnej.

W przypadku otrzymania od firmy Koppert zgody na wykorzystanie fotografii, bezwzględnie należy podać jej źródło, tj. Koppert Biological Systems.

Ogólne warunki handlowe Koppert dostępne są w biurze firmy lub mogą być Państwu przesłane na życzenie. Korzystanie z niniejszej strony oznacza akceptację Warunków Ogólnych firmy Koppert.

„Niniejsze Warunki Ogólne mają zastosowanie do wszelkich ofert, zawiadomień, umów kupna i sprzedaży oraz działań podejmowanych przez naszą firmę. Niniejsze Warunki Ogólne mają także zastosowanie do wszelkich udzielonych porad oraz umów o świadczenie usług.” (Art. 2.1)

Koppert Biological Systems
Postbus 155
2650 AD Berkel en Rodenrijs
Holandia
Tel.: +31 (0)10 5140444
Faks: +31 (0)10 5115203
Internet: www.koppert.com
E-mail: info@spam-protectkoppert.nl
Izba Handlu Haaglanden 27216926